Dates & prices

 

DATES:
24.10., 31.10.,7.11.,14.11.,21.11., 28.11.,5.12, 12.12.
Time: 6pm -8.30pm
The date of the retreat day will be agreed with the participants.

LOCATION:
Studio Zwierzyniec
ul.Kraszewskiego 15/3
Kraków

WHAT IS THE MBSR COURSE?
The MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) course is an eight-week immersion in mindfulness, allowing the participants to build a habit of regular meditation practice in a safe environment with a support of a teacher and the group.
It’s training your mind in dealing with recurring stress, overload of thoughts, chronic fatigue or states of anxiety.

The MBSR program was created in the 70’s by a professor of medicine Jon Kabat Zinn at his Stress Clinic at the University of Massachusetts. The effectiveness of the course has been confirmed by numerous studies conducted by Kabat-Zinn and his colleagues over the last 30 years.

“All the suffering, stress, and addiction comes from not realizing you already are what you are looking for. “
Jon Kabat-Zinn

WHO IS THE COURSE FOR?
The MBSR programme is for anyone who
– undergoes work, family or financial stress
– experiences anxiety and fatigue
– suffers from insomnia or sleeping problems
– suffers from chronic pain or illness (e.g. headaches, heart related – problems, gastro-intestinal (GI) distress, PTSD)
– wants to broaden their self-awareness and awareness of the body
– feels their life lacks balance and harmony
– would like to improve the quality of their everyday life and their relationships
– wants to be equipped with the knowledge and tools to effectively – deal with everyday stress and challenges
– finds it difficult to make meditation practice regular and feels that with a support of a group and regular meetings they could make it a habit!

More about the benefits of practising mindfulness: https://mindharmony.pl/benefits/

WHAT ARE THE COMPONENTS OF THE WEEKLY CLASSES?
– discussion of the topic assigned for a given week
– individual, pair or group exercises related to a particular topic
– formal mindfulness practices:
body scan
sitting meditations
mindful movement
mindful eating
mindful communication
– time for sharing the experience of home and class practice
– explanation of home practice for the following week

The topics covered during the course are as follows:
1. What is Mindfulness?
2. Perception and creative responding: How we perceive the world and ourselves
3. What is stress : Bringing awareness to our patterns of reactivity to stress
4. The shadow of stress
5. Responding instead of reacting: Dealing with our thoughts
6. Stressful communications and growing awareness of emotions
7. Lifestyle choices|: How can I be kind to myself?
8. A mindful life: Keeping your mindfulness alive

WHAT IS INCLUDED IN THE PRICE OF THE COURSE?
– eight weekly 2.5 h classes
– one 6 hour Saturday or Sunday retreat
– daily home practice assignments
– recordings of sitting meditations and body scans in form of MP3 or CD
– MBSR workbook covering the theory of the course together with the exercises
– group discussion
– ongoing support and feedback of the trainer
The sign up process includes a free 20-30mins phone or skype session during which we will go through an application form and discuss possible questions or doubts.

THE TRAINER:
Maria Opidowicz – I am a mindfulness teacher and MBSR instructor qualified by Mindful Academy and Yoga Alliance Professionals in the UK. I’ve been regularly meditating for 9 years and I want to inspire others to meditate so that they experience greater harmony and better quality of life. I have taken part in over 100h workshops and trainings in the field of personal development and body work. I am passionate about psychology, human being, emotions we experience as well as our mechanisms that drive our thinking and actions. In my free time I get away into nature, run, dance 5 rhythms and read, constantly expanding knowledge about my passions.
In my regular job I teach English.
More about me and my ‘why’ you’ll find here:
https://mindharmony.pl/about-me/

PRICE:
1000 PLN
In order to book a place, make an advance payment of PLN 200 to the account
ING Bank 77 1050 1445 1000 0097 1150 1016
Maria Opidowicz

If you make the advance payment until 16.09.2019, the price of the course is 850 PLN

10% discount for students
There is a possibility to pay in two instalments of 500 PLN. In case of early booking 450 and 400 PLN

THE NUMBER OF SPACES IS LIMITED!
The course will take off if there are at least 5 participants singed up.

Warm invite for all who long for more well-being in their lives!
Maria

“Self-discipline begins with the mastery of your thoughts. If you don’t control what you think, you can’t control what you do. Simply, self-discipline enables you to think first and act afterward.”
Napoleon Hill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATY SPOTKAŃ:
16.09., 23.09.,30.09.,07.10.,14.10., 21.10.,28.10, 04.11.
w godzinach 18.00 -20.30
Termin dnia uważności zostanie ustalony na początku kursu przez całą grupę.

MIEJSCE:
Biała Droga
Ul.Biała Droga 4/6
Kraków

Kurs MBSR (Mindfulness Stress Reduction) to ośmiotygodniowe zanurzenie się w mindfulness, pozwalające na zbudowanie nawyku systematyczności w codziennej praktyce medytacyjnej. To trening umysłu w radzeniu sobie z powracającym stresem, męczącymi myślami, chronicznym zmęczeniem czy poczuciem niepokoju.
Program MBSR został stworzony w latach 70-tych przez profesora medycyny Jona Kabata Zinna w jego Klinice Stresu przy Uniwersytecie w Massachusetts. Efektywność kursu jest potwierdzona licznymi badaniami jakie Kabat-Zinn i jego współpracownicy przeprowadzili przez ostanie 30 lat.

W czasie kursu uczestnicy uczą się podstawowych technik mindfulness trenując uważność ciała poprzez body scan (skanowanie ciała)i łagodne ćwiczenia jogi oraz uważność myśli praktykując kilka rodzajów medytacji siedzącej. Program zawiera też liczne ćwiczenia pozwalające na zauważenie swoich nawyków myślowych i tendencji umysłu, które sprawiają, że działamy z automatu.

“To nie tyle świat jako taki naraża nas na zwiększone ryzyko zachorowania, lecz my sami poprzez to, jak postrzegamy i myślimy o tym, co nam się przydarza. “
Jon Kabat Zinn

DLA KOGO JEST KURS MBSR?
Dla każdego kto
• doświadcza stresu związanego z pracą, życiem rodzinnym, zdrowiem
• odczuwa chroniczne zmęczenie czy niepokój
• ma problemy ze snem/ bezsenność
• cierpi z powodu chronicznego bólu lub choroby (np. migreny, bóle stawów, problemy układu krwionośnego, zespół wrażliwego jelita, problemy skórne spowodowane stresem)
• chce polepszyć kontakt ze sobą i z własnym ciałem – poszerzyć świadomość siebie
• czuje że w jego życiu brakuje harmonii i balansu
• chce polepszyć jakość swojego życia oraz jakość swoich relacji
• chce poznać narzędzia, które pozwolą mu poradzić sobie z codziennymi wyzwaniami i stresem
• próbuje medytować jednak jest mu trudno utrzymać regularność praktyki i czuje, że potrzebuje wsparcia grupy i cotygodniowych spotkań aby uważność stałą się jego codziennością!

Więcej na temat korzyści praktyki mindfulness: https://mindharmony.pl/korzysci/

CO BĘDZIEMY ROBIĆ W CZASIE COTYGODNIOWYCH ZAJĘĆ?
– będziemy razem odkrywać temat zaplanowany na dany tydzień (patrz poniżej) poprzez wspólną dyskusję, pracę w parach i w małych grupach
– będziemy ćwiczyć formalną praktykę mindfulness, czyli:
body scan
różne rodzaje medytacji siedzącej
uważny ruch
uważną komunikację
uważne jedzenie
– będzie czas na dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem
– podczas każdej sesji omówimy zadanie domowe na kolejny tydzień jak i wnioski po praktyce odbytej w tygodniu poprzedzającym

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:
1. Co to jest MINDFULNESS?
2. Percepcja i reakcja na otaczający nas świat: Jak spostrzeganie rzeczywistości wpływa na nasz stan?
3. Co to jest stres? – uświadamianie sobie wzorców reagowania na stresujące sytuacje
4. Wpływa stresu na nasze życie i strategie radzenia sobie z nim
5. Uważna odpowiedź vs. automatyczne reagowanie: Jak radzić sobie z myślami?
6. Uważna komunikacja oraz rozwijanie świadomości emocjonalnej
7. Wybór własnego stylu życia: Jak mogę rozwijać współczucie i życzliwość do samego siebie?
8. Uważne życie: Jak kultywować uważność po kursie, w naszej codziennym?

CO OBEJMUJE KOSZT KURSU?
– 8 cotygodniowych spotkań w zamkniętej grupie trwających 2,5 godz.
– uważny dzień, czyli ok. 6 godzinna praktyka (razem z grupą wybieramy dogodny dla nas termin weekendowy)
– codzienne zadania domowe
– 6 nagrań medytacji w formie MP3 do codziennej praktyki
– zeszyt uczestnika, czyli materiały nawiązujące do każdej sesji
– wsparcie i feedback trenera
Każdy uczestnik zapisując się na kurs odbywa darmową sesję 20-30min przez telefon lub skype aby omówić uczestnictwo oraz rozjaśnić ewentualne wątpliwości czy pytania.

TRENER:
Maria Opidowicz – jestem nauczycielem mindfulness certyfikowanym przez Mindful Academy i Yoga Alliance Professionals w UK. Od 9 lat regularnie medytuję i chcę zarażać tą praktyką innych, aby tak jak ja doświadczyli większej harmonii i lepszej jakości życia. Wzięłam udział w ponad 100h warsztatów i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i pracy z ciałem. Pasjonuje mnie psychologia, człowiek i jego emocje oraz nasze mechanizmy działania i myślenia. W wolnych chwilach uciekam do natury, biegam, tańczę 5 rytmów i czytam, cały czas zgłębiając wiedzę na temat moich pasji. Na co dzień jestem lektorką języka angielskiego.
Więcej o mnie i moim ‘dlaczego’ dowiesz się tu:
https://mindharmony.pl/o-mnie/

CENA:
950 ZŁ
Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić zaliczkę 200 zł na konto: Maria Opidowicz ING Bank 77 1050 1445 1000 0097 1150 1016

Jeśli wpłacisz zaliczkę do 10.08.19, cena kursu wynosi 850zł.

Możliwość płatności za kurs w dwóch ratach wynoszących 500zł. W przypadku wcześniejszej wpłaty, raty 450zł i 400zł.

10% zniżki dla studentów i emerytów

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Kurs odbędzie się jeśli będzie zapisanych min. 5 osób.

Do zobaczenia!
Marysia Opidowicz

„Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.” – Konfucjusz
Decydujesz się na pierwszy krok?